Lokalhistorisk arkiv for Øster Sogn

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Sogn har tidligere holdt til i et lokale under Søstjernen. Imidlertid er arkivet, hvor der findes mange spændende materialer fra Øster Sogns område nu overført til Egnshistorisk Arkiv for Vinderup og Omegn.

Hvis du har billeder osv. fra Øster Sogn tilbage i tiden, vil arkivet meget gerne låne materialet til gennemsyn og evt. affotografering.

Arkivmateriale fra Hjelm Hede Friskole, udklip, gamle skolefoto samt den gamle indskrivnings protokol findes ligeledes på Egnshistorisk Arkiv for Vinderup og Omegn.Kontaktperson
Bente Dalsgaard

Tlf. :