Missionshuset

Mogenstrup Missionshus ligger midt i byen lige over for skolen. Missionshuset danner ramme om kristent arbejde blandt børn, voksne og ældre. Der holdes møde ca. hver måned, hvor der er inviteret en taler udefra. Vi lytter til Guds ord og synger sammen. Vi holder høstfest hvert år, desuden har vi en aften med fællesspisning, hvor vi hygger os sammen.

  Missionshuset: Tingvej 36. 
Kontaktperson: Jørgen Nielsen tlf. 97 54 40 91.
"Myretuen": Per Larsen tlf. 97 54 41 43
Ældremøder: Inge sørensen Tlf. 9754 4140
 

Mandagsklubben "Myretuen".
Hver anden mandag eftermiddag mødes en flok børn i missionshuset. De er i alderen mellem 3 og 13 år og det er gratis, at være med . Vi synger, snakker, leger, hører om bibelen beder og laver forskellige ting. Vi er ca. 10-15 børn hver gang. Hvert år holder vi en familiedag og en familieaften sammen med de voksne. Desuden henter vi hvert år et juletræ i skoven, som bliver brugt, når vi holder julefest. 

Ældremøder.
For ældre er der møde ca. 8 gange i løbet af vinterhalvåret. Her er der hver gang inviteret en spændende person, der kommer for at fortælle om ting de har oplevet. Desuden hygger vi os ved kaffebordet. Her kommer hver gang en pæn flok af ældre. 

Missionshuset
Vedr. bibeltimer og øvrige møder henvises til kirkebladet.